Dioxid de siliciu

În birou, în care prafuri, lichide, gaze și vapori inflamabili sau, și nu existã nici zone desemnate, care ar putea fi expuse riscului de explozie, stabilește imediat un document cuprinzãtor numit evaluarea riscului de explozie.Trebuie amintit cã datoria angajatorului este de a direcționa zonele de explozie.

În plus, în învãțarea paragrafului §§ 37. 1. Reglementarea Ministrului Protecției Naționale și a Copilului din 7 iunie 2010 în situația protecției împotriva incendiilor a clãdirilor, a altor obiecte de construcție și a zonelor (Dz.U.10.109.719, de asemenea în clãdiri În zonele înconjurãtoare în care se produc, depoziteazã, depoziteazã materiale inflamabile sau unde se pot întâlni amestecuri care pot provoca o explozie, se face o evaluare a riscului de explozie.În aceastã evaluare, este absolut necesar sã se precizeze camerele expuse riscului de explozie. În încãperi și în spații exterioare, trebuie indicate zone de explozie corespunzãtoare. Ar trebui pregãtitã documentația graficã care sã conținã clasificarea și factorii care pot da o explozie.

Evaluarea pericolului de explozie trebuie stabilitã în conformitate cu standardele europene aplicabile, dintre care ar trebui sã fie menționate, printre altele:• PN-EN 1127-1: 2011 "Atmosfere explozive. Prevenirea protecției rapide și a exploziilor.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Atmosfere explozive - Clasificarea spațiului - Atmosfere explozive cu gaz.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Atmosfere explozive.Clasificarea spațiului. Atmosfere care conțin praf combustibil,• Standardul tehnic ST-IIG-0401: 2010 "Rețele de gaze. Zonele explozive de opinie și de înființare.• PN-EN 6079-10-14 "Atmosfere explozive - Proiectarea, selecția și asamblarea instalațiilor electrice"• PN-EN 60079-20-1 "Atmosfere explozive - Proprietãți materiale privind clasificarea gazelor și a vaporilor - Metode de încercare și posibilitãți tabulare"• PN-EN 50272-3: 2007 "Cerințe pentru securizarea și instalarea bateriilor secundare..