Instruire pentru angajatii instantelor

Noua piață este supusă unor schimbări constante, care generează nu numai drumuri noi, ci și alte tipuri de concurență, în timp ce controlul financiar este echipamentul care participă la studiul priorităților financiare ale companiei. Concurența fără compromisuri motivează întreprinderile să își urmărească finanțele și să reducă cheltuielile excesive. Controlul financiar este un instrument de diagnosticare pentru planificarea, coordonarea și gestionarea costurilor de operare pentru a controla procesele de afaceri ale companiei. O viziune clară a realității și a vitezei de reacție determină forma și eficiența managementului, motiv pentru care companiile încearcă să mențină o organizare rezonabilă a proprietății lor. Tratamentele în vigoare în domeniul controlului economic sunt, printre altele determinând cererea de numerar, rentabilitatea tipurilor de finanțare a întreprinderilor, contul de costuri și fructe și, în plus, lichiditatea financiară și evaluarea eficienței investiției de capital.

Sarcina controlului economic este asigurarea și lichiditatea financiară a companiei, adică capacitatea companiei de a-și îndeplini obligațiile de plată. Controlarea financiară este alcătuită din trei etape consecutive, și anume: faza de planificare, implementare și control, în timp ce proiectarea și protecția sarcinilor individuale este adiacentă sarcinilor operatorului și managerului financiar, în timp ce faza de implementare este efectuată de către trezorier. Controlul economic este prezent în managementul afacerilor, când activitatea manifestă caracteristicile descentralizării, caracterizată prin acordarea de competențe decizionale managerilor de nivel mediu și inferior, precum și furnizarea de date de feedback cu privire la punctul de influență al acestora asupra rezultatelor companiei.