Utilizarea de varza

În birourile și mărcile individuale, substanțele care pot fi importante pentru crearea unei atmosfere explozive cu aer sunt direcționate sau stocate. Acestea vor fi, în special, substanțe precum gaze, lichide și solide cu un grad ridicat de dezintegrare, de exemplu praf de cărbune, praf de lemn etc.

În astfel de situații, angajatorii trebuie să facă o evaluare a riscului de explozie și a riscului de explozie. În special, indicați teritoriul și locuința unde se produce probabilitatea de explozie. Zonele explozive ar trebui să fie în același timp utile în spațiile și apartamentele exterioare. În plus, angajatorii trebuie să pregătească documentația grafică care să clasifice și, în același timp, să indice factorii care pot provoca aprinderea.

Evaluarea riscurilor de explozie & nbsp; trebuie să fie efectuată pe platforma cerințelor Regulamentului ministrului Economiei din 8 iulie 2010. privind cerințele minime de muncă la sănătate și siguranță, legate de posibilitatea de a obține o cameră de lucru a unei atmosfere explozive (Jurnalul Oficial nr 138, punctul 2010. 931.

Ca parte a evaluării riscului de explozie, se fac caracteristicile obiectului. Este convins de dimensiunea, numărul de etaje, de camere, de liniile tehnologice etc. Sunt verificați factorii care pot fi executați pentru a crea un incendiu sau o explozie. Metodele și tipurile sunt pregătite astfel încât reducerea și eliminarea incendiilor și a riscurilor rapide să fie acceptabile. Se ia în considerare numărul de substanțe combustibile care pot fi apărate de sursa unei explozii potențiale. Se încep noi soluții pentru minimalizarea riscului de explozie.